DAS Twente

Projectleider

Standplaats:
Vriezenveen
Startdatum:
04.02.2019
Einddatum:
05.08.2019
Uren per week:
1

               

Deze opdracht is een project waarvoor wij twee personen zoeken die elkaar aanvullen en versterken en door één aanbieder worden voorgesteld.

 

Een vitaal, economisch en sociaal platteland is een doel van de gemeente Twenterand. Aandacht voor de omgeving, de mens en economie. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het van belang te weten wat de mensen in het gebied kunnen en willen de komende jaren. Hierbij spelen ook de wettelijke opgaves zoals asbestsanering en fosfaatreductie een belangrijke rol. "Mijn erf 2030" is een project waar de mens op het erf centraal staat en de verschillende aspecten integraal worden aangepakt.

Je brengt onderwerpen die in het gebied spelen in beeld. Je consulteert belangrijke stakeholders, vergelijkbare projecten en mogelijke partijen voor doorverwijzing. Ook maak je een inventarisatie van belangrijke erfbetreders. Je bezoekt circa 100 erven en stemt hierover af met de gemeente. Je legt hierover verantwoording af door middel van terugkoppelingen en rapportages.

Wij zijn voor dit project op zoek naar medewerkers die de behoefte van de erfeigenaren ophalen en vertalen naar de visie van de gemeente. Voor de erfeigenaar zal oplossingsgericht (maatwerk) het hoofddoel zijn. Binnen de mogelijkheden zoek je naar oplossingen waarbij de rollen/posities van belanghebbende partijen in beeld worden gebracht.

 

Aantal uren per week is in dit project niet aan de orde. Er is een totaalbedrag beschikbaar voor het gehele project. Totaalbedrag € 50.000 voor het gehele project.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten