DAS Twente

Contract- en financieel accountmanager Ondersteuning en Zorg

Standplaats:
Hengelo
Startdatum:
15.04.2019
Einddatum:
01.10.2019
Uren per week:
32

De gemeente Hengelo is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente Hengelo vindt het belangrijk dat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving en gaat daarbij uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Daarnaast is de gemeente een vangnet, dat zorgt voor ondersteuning voor mensen die dat al dan niet tijdelijk nodig hebben. Als basis hiervoor dienen de gemeentelijke visie op Jeugd, Onderwijs, Wmo en Jeugd, verwoord in de notitie Met Respect…,  Op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning en de nota voor re-integratie en participatiebeleid Werk maken van Werk. De gemeente kent voor de uitvoering van deze twee taken een afdeling Werk en Inkomen en een afdeling Ondersteuning en Zorg. De afdeling Ondersteuning en Zorg bestaat uit een Jeugd en een team Wmo. 
Gevraagd
Contract- en financieel accountmanager Ondersteuning en Zorg
Als financieel accountmanager versterk je het team Ondersteuning en zorg bij het maken van financiële afspraken op basis van het Twents Ondersteuningsmodel dat het resultaat is van gezamenlijk ingekochte zorg voor de Wmo en Jeugdhulp door de samenwerkende Twentse gemeenten.
Je hebt een afgeronde HBO of universitaire opleiding en kennis van de jeugdhulp. Je hebt een op samenwerkingsgerichte, flexibele instelling en goede communicatieve vaardigheden. Je hebt ervaring in het beleidsdomein jeugd. Je kunt goed onderhandelen. Je stijl is te kenmerken als  hard op de inhoud, zacht op de relatie. Je hebt ervaring met inkoop en aanbestedingen, contractmanagement en beheer, monitoring en verantwoording in sturing en bekostiging en je kan de link met de inhoud leggen. Je bent een teamspeler en hebt een proactieve houding. Je spant je actief in om beoogde resultaten te halen en door je flinke dosis incasseringsvermogen geef je niet op bij tegenslagen. Je kunt je weg vinden in een omgeving die nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Je kunt nuanceren en over de grenzen van je vak heen kijken. Je kunt de verschillende belangen goed afwegen.
Als financieel accountmanager

 • zorg je voor advies, afstemming en ondersteuning voor de manager van de afdeling Ondersteuning en Zorg en teamleiders Jeugd en Wmo
 • zorg je voor de inkoop en accountmanagement waar het gaat om de financiële afhechting van de in te zetten zorg op casusniveau, in samenwerking met de regisseur op de inhoud.
 • Zorg je voor afstemming met de contractmanagers bij de afdeling beleid.
 • ben je een stevige gesprekspartner voor zorgaanbieders als het gaat over contracten.
 • heb je kennis van relevante wetgeving (Jeugdwet en Wmo).
 • ken je bij voorkeur aanbieders in de regio en de wijze waarop zij hun dienstverlening organiseren of heb je in ieder geval ervaring met aanbieders in de zorg.
 • ben je assertief, werk je plan- en procesmatig, ben je op schrift en mondeling vaardig en kun je stevig en met senioriteit gesprekken met aanbieders aangaan.
 • signaleren van afwijkingen op de geleverde prestaties, beheersmaatregelen opstellen en waar nodig escaleren en interveniëren
 • zorgdragen voor overdracht van gegevens naar interne processen en naar overige interne afdelingen waar nodig
 • bijdragen aan oplossen van meldingen, incidenten en klachten
 • bijdragen aan procesverbeteringen in de organisatie
 • Voor de gesprekken met aanbieders en zorg je voor goede voorbereiding en verslaglegging van de accountgesprekken.


Wat bieden wij
Wij bieden een uitdagende plek op het vlak van zorg en financieel management in het sociaal domein op een afdeling met een informele sfeer en een prettig werkklimaat. 
Duur: Wij gaan uit van een half jaar met optie tot verlenging. 
 
Wij gaan uit van een klikgesprek als onderdeel van de procedure..

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten